จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 728
  • ออนไลน์: 2
ป้ายกำกับ

ประกาศจัดซื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.cefotaxime 1g vial ดาวน์โลหด

2.Insulin 10 ml vial ดาวน์โหลด

3.NSS 100 ml ดาวน์โหลด

4.NSS 1000 ml ดาวน์โหลด

5.Ranitidine injection ดาวน์โหลด

6.Sodium valproated ดาวน์โหลด

7.เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ดาวน์โหลด

8.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ดาวน์โหลด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.Aspirin 81 mg tablet  ดาวน์โหลด

 

2.Clindamycin injection  ดาวน์โหลด

 

3.Hyoscine 10 mg tablet  ดาวน์โลหด

 

4.เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ  ดาวน์โหลด

 

5.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

 

1.เวชภัณฑ์ยา 4 รายการ  ดาวน์โหลด

 

2.Lidocaine viscous  ดาวน์โหลด

 

3.Metronidazole  ดาวน์โหลด

 

4.Rabie vaccine   ดาวน์โหลด

 

5.sitagliptin 100 mg tablet  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และพัสดุทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link