กิจกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ ห้องประชุมสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ รับคณะตรวจมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด จากเครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  รพ.พุทธชินราช เป็นประธานทีมเยี่ยมสำรวจ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับการเยี่ยมนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีคณะอาจารย์จาก สถาบันบำรุงราศนราดูร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสสจ.สุโขทัย มาตรวจประเมิน

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นพ.พิศิษฎ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการดำเนินงานและประชุมถอดบทเรียนกระบวนการชุมชนบำบัด บำบัดในชุมชน กระบวนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด “โครงการนางฟ้าท่าฉนวน” อำเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำเสนอผลงานโดย พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.ท่าฉนวน นางไพรพณี ปิ่นดี ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำเรื่อง และนายนรินทร์ จิตรพินิจ กำนันตำบลท่าฉนวน

 

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link