จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 726
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ

กิจกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ปตท.สผ.ห่วงใยผู้ประสบภัย มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกงไกรลาศ จำนวน 100 ผืน นำโดยคุณกีรติ ป้อมบุญมี ผู้จัดการแท่นผลิต โครงการเอส 1 และคณะ โดยมีนายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานในการรับมอบ และนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

          โครงการตลาดผักปลอดสารพิษเป็นโครงการภายใต้นโยบาย Green & Clean Hospital และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกงไกรลาศและภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก  โดยกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษของชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ผักปลอดสารพิษที่นำมาจำหน่ายเป็นที่ไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ผักปลอดสารพิษนำมาจำหน่ายให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ญาติผู้มารับบริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นการส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในการปลูกผักที่ส่งผลเสียกับสิ่งแวดล้อมด้วย โดยจำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 -09.30 น. หน้าอาคารคลินิกพิเศษโรงพยาบาลกงไกรลาศ

          วันที่ 8 มกราคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มานิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ของ คปสอ. อำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ. กงไกรลาศให้การต้อนรับ

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.กงไกรลาศ(พชอ.) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart D-RTI Camp ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 โดยมีท่านสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ (7 วันอันตราย) และตลอดปี 2561 ต่อไป

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายแพทย์กฤษณะ  แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 6.00 น. นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ
นายบุญเชิด เพ็ชรมาก สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนชาวอำเภอกงไกรลาศ
ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

 
      เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 คปสอ.กงไกรลาศ ได้จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติงานเครือข่ายสาธารณสุขกงไกรลาศ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2560
     2. เพื่อประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กงไกรลาศ ปี 2560
     3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน คปสอ.กงไกรลาศ ปี 2561
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายวิชาญ มีเครือรอด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศกล่าวรายงาน
และนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ กล่าวเปิดงาน มีการนำเสนอผลงาน ปี 2560
ของ รพ.สต. 15 แห่ง และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้บรรยายให้ความรู้
และมอบนโยบายในการทำแผน ปี 2561 และเจ้าหน้าที่ คปสอ.กงไกรลาศร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานเครือข่ายสาธารณสุขกงไกรลาศ ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นประธานเปิดการประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงสถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมเตรียมงานเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
     โดยเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1.การทำยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำบรรจุซอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
2.การบรรจุยารักษาอาการเบื้องต้น
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ
     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนประเพณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเลี้ยงเพลพระ 9 รูป ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link