ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ครั้งที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริการ

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศเผยแพร่

1.1 คำสั่ง

2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือช่องทางอื่นๆ

3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

3.1คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4.FLOWแนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน

5.รายงานผลการดำเนินงาน

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

8.รายงานผลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส 4

9.2.รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4

คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ และ COVID-19

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเยี่ยมประชาชนชาวอำเภอกงไกรลาศ ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา โรงพยาบาลกงไกรลาศ และเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ได้ออกให้บริการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมต้อนรับกว่า 700 คน ทั้งนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ จำนวน 7 คน ทุกรายไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19