วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด จากเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานฯ ผลสรุป โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด ประจำปี 2560
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link