วันที่ 8 กันยายน 2560 นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ รับคณะตรวจมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด จากเครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  รพ.พุทธชินราช เป็นประธานทีมเยี่ยมสำรวจ
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link