จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 27
  • ภายในสัปดาห์: 302
  • ภายในเดือน: 738
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ

 

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด จากเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด เขตบริการสุขภาพที่ 2 โดยมีคุณนันทวัน  ปิ่นมาศ  นักกายภาพบำบัดชำนาญการ  โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นประธานฯ ผลสรุป โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัด ประจำปี 2560
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link