จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 728
  • ออนไลน์: 2
ป้ายกำกับ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นประธานเปิดการประชุมทีมงานผู้รับผิดชอบและประสานงานงานวัณโรคระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลงานปีงบประมาณ 2560 และชี้แจงสถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานวัณโรค ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link