กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้พ.ร.บ.นมผง เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อเด็กไทยได้กินนมแม่ พร้อมขับเคลื่อน 3 มาตรการ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปกป้อง เพิ่มโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link