เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับการเยี่ยมนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีคณะอาจารย์จาก สถาบันบำรุงราศนราดูร และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสสจ.สุโขทัย มาตรวจประเมิน

 

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link