จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 27
  • ภายในสัปดาห์: 302
  • ภายในเดือน: 738
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้รับการนิเทศและตรวจประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยมีคณะผู้นิเทศจาก สถาบันบำราศนราดูร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผลการประเมิน โรงพยาบาลกงไกรลาศผ่านการประเมินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link