กิจกรรมโรงพยาบาลกงไกรลาศ

18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเตรียมงานเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

     วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ ร่วมทำกิจกรรมเตรียมงานเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
     โดยเครือข่ายจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้
1.การทำยาดมสมุนไพรพิมเสนน้ำบรรจุซอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
2.การบรรจุยารักษาอาการเบื้องต้น
3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED
ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ