เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม เนื่องด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ ห้องประชุมสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link