จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 728
  • ออนไลน์: 2
ป้ายกำกับ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) ประกอบด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” โดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ หอประชุมคณะสงฆ์โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link