กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายชัดเจนให้ทุกโรงพยาบาลขับเคลื่อนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดการใช้ยาปฏิชีวนะและยาเกินความจำเป็น ตั้งเป้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 20 ลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 ภายในปี 2564 อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link