กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ให้โรงครัว ร้านอาหารในโรงพยาบาลปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชน สร้างรายได้ให้เกษตรกร เริ่มในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั้ง 116 แห่งในปี 2560 และขยายครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่งภายในปี 2561 อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link