จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 727
  • ออนไลน์: 2
ป้ายกำกับ

          วันที่ 8 มกราคม 2561 นายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้มานิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ของ คปสอ. อำเภอกงไกรลาศ โดยมีนายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศและคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ. กงไกรลาศให้การต้อนรับ

 

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link