ประกาศรับสมัครบุคลากร

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 6 – 17 พฤศจิกายน 2560