ประกาศรับสมัครบุคลากร

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561