รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 – 22 ธันวาคม 2560

รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 7 – 22 ธันวาคม 2560