จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชม

หน้า|เข้าชม |ผู้เข้าชม

  • ภายในวัน: 34
  • ภายในสัปดาห์: 175
  • ภายในเดือน: 726
  • ออนไลน์: 1
ป้ายกำกับ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อ.กงไกรลาศ(พชอ.) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart D-RTI Camp ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 โดยมีท่านสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ (7 วันอันตราย) และตลอดปี 2561 ต่อไป

 

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link