ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสถานที่ที่อยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หากกลุ่มเสี่ยงป่วยให้ยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษา เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิต อ่านต่อ…คลิ๊ก

ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์กฤษณะ แก้วมูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Link