หน้าแรก / Home

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

เอกสาร

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์

แนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ยาและวัสดุเภสัชกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทันตกรรม)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วัสดุทั่วไป)

อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนังงานประจำห้องยา และพนักงานบริการ

เอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งพนักงานบริการ

เอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนด เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานบริการ

เอกสาร

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลกงไกรลาศ ร่วมกับโรงพยาบาลกงไกรลาศ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ PCU. รพ.กงไกรลาศ

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระชนมพรรษา 70 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคและพนักงานบริการ

เอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์