รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้และ พนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม…

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม…

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) – เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน – ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย – พนักงานช่วยเหลือคนไข้ – พนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลจากทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ จังหวัดสุโขทัย (Quality Learning Network) ณ หน่วยงานโรงพยาบาลกงไกรลาศ

อ่านเพิ่มเติม…